Några bilder på höjdpunkterna i vår förenings liv

fest för våra medlemmar