Svenska klubben i Lille är en ideell förening som bildades 2005 och som verkar över generations- och nationsgränser för att stimulera utbytet mellan personer, föreningar och företag i norra Frankrike, med anknytning till eller intresse av Sverige.

Vi ordnar regelbundet evenemang och aktiviteter enligt önskemål från och intresse bland våra medlemmar, såsom festmiddagar, kulturevenemang, träffar eller temakonferenser.

Nyfiken? Har du lust att komma med eller bidra med nya idéer för att utveckla föreningen, så tveka inte att kontakta oss.